Přejít k obsahu webu
30/08/2017 / Ema Pokorná

Caravaca de la Cruz, svaté město

Ačkoliv malé městečko, najdeme v něm nespočet pamětihodností. Množství legend spojených s tímto místem a úzké klikaté historické uličky navozují pro návštěvníky tajemnou atmosféru. V průběhu doby arabské (od 8.století) byla na pahorku postavena strážní pevnost, obydlení je doloženo až od 11.století.

Výsledek obrázku pro caravaca de la cruz

Do roku 1232 se datuje pověst o zjevení kříže, která praví, že v té době ovládal Caravacu arabský vůdce Abu-Zeit, který zajal mimo jiné jednoho křesťanského kněze, jemuž bylo poručeno předvést svoji profesi. Kněz však pro uspořádání mše svaté postrádal kříž. V tom momentu se zjevili v okně dva andělé, kteří mu kříž přinesli. Přítomní Arabové byli zcela uchváceni tímto zázrakem a obrátili se na křesťanství. Tento Pravý a Svatý Kříž z Caravaky je od té doby předmětem obdivu a víry mnohých poutníků přicházejících z dalekého okolí. Tak hluboká a světově známá je tradice uctívání tohoto kříže, že město dosáhlo uznání od papeže Jana Pavla II., který udělil Caravace privilegium slavit pravidelný svatý poutní rok každých sedm let. První se konal v roce 2003 a letos se tedy slaví již třetí v pořadí!

Výsledek obrázku pro cruz de caravaca

Po rekonkvistě (1243) Caravacu spravoval řád Templářů a později řád sv. Jakuba (Santiago). Od 16.století se ve městě začaly usazovat další křesťanské řády, které daly vznik četným klášterům. 1532 se zde jako první usadil řád sv. Jana od Kříže, jenž sám Caravaku několikrát navštívil a na konci ulice Corredera se nachází jeho památník.

Carvaca má velmi zachovalé historické centrum a tak jen pouhá procházka městem se změní v objevnou výpravu do minulosti. Hned při příjezdu si nelze nepovšimnout barokního altánu zvaného Templete. Pár metrů od něj se nachází kostel Purísima Concepción s unikátním renesančním dřevěným stropem a na konci Hlavní ulice (Calle Mayor) kostel sv. Salvátora s monumentálním sloupovím uvnitř, což jsou jen dva příklady z mnohých dalších církevních staveb rozsetých po městě. Ještě než začnete strmý výšlap k hradnímu komplexu, objevíte malebné náměstí s barokní radnicí (Plaza del Ayuntamiento nebo Plaza del Arco). Zde se můžete občerstvit v některé z restaurací nebo doplnit energii typickými žloutkovými bombóny (Yemas de Caravaca) nebo mandlovým alfajorem, jehož receptura pochází z dávných arabských dob.

Výsledek obrázku pro templete caravaca

Energii budete k výstupu do hradu potřebovat, neboť k němu vedou velmi strmé uličky. Vydýchat se můžete na obhlídce renesančního kostela Soledad, který zvenčí vypadá spíše jako temná pevnost, ale uvnitř vás překvapí množství denního světla a velkolepost podpůrného sloupoví. Dnes je v něm umístěno Archeologické muzeum, v němž je ukázka četných pozůstatků z prehistorických a římských sídlišť z okolí Caravaky.

Hradní komplex tvoří původní strážní pevnost a okružní hradba. K pevnosti byla v 17.-18.století přistavěna barokní bazilika, ve které byla umístěna kaple pro uchování a uctívání Svatého Kříže. V pevnosti dnes sídlí Muzeum Svatého Kříže.

Historie a legendy jsou podkladem pro velkolepé slavnosti v Caravace konající se vždy od 1. do 5. května, 3. května se totiž traduje zjevení Svatého Kříže. Ten je předmětem procesí z baziliky do kostela sv.Salvátora, v altánu Templete se odehrává tzv.“koupání“ Kříže a křtěnou vodou se žehná místní úrodě. Dále můžete shlédnout několik majestátních průvodů Maurů a Křesťanů, které připomínají historické období španělské rekonkvisty.

Výsledek obrázku pro moros y cristianos caravaca

Zcela unikátní částí jsou však Slavnosti koňů s vinnými měchy. Původem je legenda ze 13.století, kdy křesťanské obyvatelstvo bránilo město před obléháním Maury. Ti otrávili vodu a mnoho obyvatel onemocnělo. Křesťanům nezbylo nic jiného, než se pokusit proniknout z pevnosti ven a přivézt vodu čistou. Našli však pouze víno. To bylo posvěceno Svatým Křížem a podáno nemocným, kteří takto ozdravěli. Jako výraz vděku byli koně ozdobeni vyšívanými postroji. Podoba dnešních slavností pochází z 19.století, kdy mezi sebou skupiny mladíků s koňmi začali závodit, kdo dřívě vyběhne k hradní bráně. V současnosti se pořádají dvě soutěže: nejrychlejší výběh k hradu a nejkrásnější ručně vyšívaný koňský postroj.

Výsledek obrázku pro Caballos del vino caravaca

Pokud navštívíte Caravaku v době slavností, prožijete si bujarou atmosféru na vlastní kůži a je to v každém případě úžasný zážitek. S největší pravděpodobností však nebudete mít tuto příležitost, v tom případě doporučuji navštívit Muzeum slavností, kde se vám snaží tuto atmosféru přiblížit alespoň skrze ilustrativní video, výstavu honosných kostýmů Maurů a Křesťanů a vyšívaných postrojů koní. Pokud vás zaujmou koňské postroje a slavnosti s nimi spojené, můžete ještě navšívit nové Muzeum koňů s vinnými měchy, kde vás čeká rozšířená expozice s touto tematikou.

Výsledek obrázku pro Caballos del vino caravaca enjaezados

http://www.turismocaravaca.com

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,74

http://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/otros-destinos/caravaca_de_la_cruz.html

Slovník pro začátečníky:

la cruz – kříž

el caballo – kůň

correr – běžet

el peregrino – poutník

 

Slovník pro pokročilé:

la yema – žloutek

enjaezado – ozdobný koňský postroj

ganarse el jubileo – uskutečnit pouť do svatého města v průběhu svatého roku

el alfajor – sladkost arabského původu, jehož základními ingrediencemi jsou mandle a med

Reklamy
03/02/2016 / Ema Pokorná

Lorca

Dominantou města Lorca je bezesporu hrad na vysokém pahorku, kde je dokumentováno jeho osídlení od 5. století n.l. Toto vyvýšené místo skýtalo lidem ochranu před nepřáteli a možnost kontroly nad okolním územím. Teprve však Arabové, kteří převzali vládu nad městem od 8. století, jej rozvinuli ve významné obchodní centrum. Nazývali jej Lurqa a během jejich vlády se stalo hlavním městem provincie Tudmir (oblast, odpovídající z velké části dnešnímu Regionu Murcia). Po rekonkvistě Murcijského království (13.-15. století) byla ovšem Lorca hraničním městem s posledním arabským královstvím na Pyrenejském poloostrově – Granadou, což znemožnilo jeho další rozvoj. V té době byly zpevněny a rozšířeny městské hradby a postaveny hradní věže, z nichž se dodnes dochovaly dvě – Torre del Espolón a Torre Alfonsina.

castillo-lorca

Hrad v Lorce

Z tohoto období taktéž pochází rozsáhlé pozůstatky židovské čtvrti, které byly v posledních letech odkryty a zpřístupněny. Klenotem mezi těmito nálezy je židovská synagoga, jež je považována za unikátní, neboť nikdy nebyla přestavěna a využívána pro rituály jiného náboženství.

sinagoga

Synagoga

Jakmile pominulo nebezpečí útoků Arabů z Granadského království (dobyto křesťany 1492), obyvatelé se postupně přesouvali z hradního vrcholku dolů na úpatí, kde se dnes nachází historické centrum města. Hlavnímu náměstí Plaza de España dominuje renesanční kostel sv. Patrika a raně barokní radnice. Celé město je však poseto spousty dalšími historickými budovami šlechtických paláců, kostelů a kláštěrů. Jako příklad uveďmě palác Guevara, který byl nedávno zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Procházka Lorkou je jako návrat o několik století zpět. Historické centrum bylo tak právem prohlášeno za Národní historicko-uměleckou památku v roce 1964.

palacio-guevara-lorca

Palacio Guevara

Kromě množství památek a bohaté historie se Lorca pyšní velkolepými velikonočními slavnostmiSemana Santa. V průběhu těchto dní se konají tzv. biblicko – pašijové průvody a procesí, ve kterých se mísí starozákonní výjevy (Peklo, Ráj, skupiny asyrských a babylonských bojovníků, římských vojenských vozů tažených koňmi atd.) s novozákonní křesťanskou tradicí života Ježíše Krista. Představitelé různých historických postav i členové křesťanských bratrstev nosí hrdě místní ručně vyšívané pláště, což je další významný a unikátní prvek těchto slavností. Během celého roku můžete navštívit muzea těchto křesťanských spolků, kde jsou některé z vyšívaných skvostů vystaveny. Nejreprezentativnější je muzeum bratrstva Paso Blancokteré se nachází v bývalých prostorách dominikánského kláštera a součástí prohlídky je i překrásná barokní Růženecká kaple (Capilla del Rosario), a nové honosné muzeum bratrstva Paso Azul, kde můžeme naživo sledovat pracovnice, které vyšívají nové pláště i externí zakázky. V současnosti výšivky z Lorky kandidují na zapsání do památek UNESCO.

bordado2

Vyšívaný plášť

www.lorcatallerdeltiempo.es

www.lorcaturismo.es

Velikonoční slavnosti 2015 – video

 

Slovníček pro začátečníky:

el castillo – hrad

la muralla – hradba

la sinagoga – synagoga

único/-a – unikátní

Slovníček pro pokročilé:

fronterizo/-a – hraniční

el bordado – výšivka

el paso – krok; zde bratrstvo (uskupení obyvatel v křesťanském bratrstvu, které se účastní velikonočních slavností)

el yacimiento – naleziště

02/07/2015 / Ema Pokorná

Café Asiático – asijská káva

Na exkurzích do Cartageny radím vždy turistům vyzkoušet místní typ kávy – Café Asiático. Název sice zní poněkud exoticky, ale má svou logiku. Kávu s kondenzovaným mlékem a koňakem si totiž často objednávali asijští mariňáci, kteří připlouvali do cartagenského přístavu. Časem byl recept vylepšen a obohacen dalšími ingrediencemi až do dnešní podoby. Prvek, který dodává kávě cartagenskou duši, je Likér43 (Licor43), vyráběn zde již od počátku 20.století, dnes velmi oblíbený, s distribučními základnami po celém světě včetně České republiky.

Na přípravu asijské kávy potřebujete následující ingredience:

– káva

– kondenzované mléko

– Licor43

– brandy či koňak

– skořice

– citronová kůra

– zrnko kávy

Přesný poměr ingrdiencí je nejlépe vidět na následujícím schématu, potřebujete k tomu ovšem i skleničku určenou přímo ke konzumaci této kávy. Pokud ji nemáte, musíte odhadem.

Café Asiático se stalo jedním z emblémů Cartageny. Na ulici Calle del Carmen najdete dokonce obchod z různými dárkovými předměty, které můžete koupit i v e-shopu. Několikátým rokem se také pořádá tzv. Ruta del Asiático, kdy různé bary a restaurace nabízí klientům tuto kávu. Ti pak následně hlasují a volí vítězné Café Asiático.

Nezapomeňte kávu před konzumací dobře promíchat a již dále nepřislazovat (i tak je dost sladká). Pak už jen mohu popřát příjmný kávový zážitek!

www.asiaticoshop.com

www.licor43.com

Slovníček pro začátečníky:

el café – káva

asiático – asijský

el licor – likér

pedir – žádat, prosit, objednat

Slovníček pro pokročilé:

leche condensada – kondenzované mléko

corteza de limón – citronová kůra

espolvorear – posypat

la canela – skořice

08/12/2014 / Ema Pokorná

Monte de las Cenizas aneb výhled na Calblanque a Mar Menor

Tentokrát mám pro Vás návrh na pěší túru. Podíváme se na bývalou vojenskou pevnost Las Cenizas, která se nachází na naprosto privilegovaném místě. Rozkládá se na vrcholku hory stejného jména, odkud je úžásný výhled na moře.

CIMG8496

Calblanque

Vzhledem k mírným a stálým klimatickým podmínkám je tento výlet možno uskutečnit v kteroukoliv roční dobu. Autem přijedeme z La Mangy či od Portmánu po silnici RM-314. Zaparkovat můžeme na malém odlesněném prostranství u křižovatky se silnicí do Llano del Beal. Trasa začíná cca. 200m odtud směrem na Portmán a její počátek poznáte podle velké naučné tabule.

principio del sendero

Začátek trasy

Trasa k pevnosti je nenáročná, ačkoliv se jde celou dobu do kopce. Tento úsek je dlouhý necelé 3km a jeho výšlap je vhodný pro všechny věkové kategorie. Vojenská pevnost Las Cenizas leží v nadmořské výšce cca. 300m. Byla postavena mezi lety 1930-1934 na základě Plánu obrany pro námořní základny z roku 1926. V době občanské války (1936-39) byla operativní a podílela se na obraně Regionu Murcia proti národním jednotkám (Region Murcia byl na straně komunistického bloku). Po restrukturalizaci armády v roce 1994 byla pevnost opuštěna, ačkoli areál stále spadá pod majetek Ministerstva obrany.

Architektura tohoto komplexu, ale i jiných ze stejného období, je historicistní, čili používající různé prvky starých architektonických stylů, proto někdy připomínají středověké hrady. Hned na vchodové bráně si lze povšimnout neobvyklého ozdobného prvku s opeřenými hady, což lze považovat za inspriraci v předkolumbovské kultuře Jižní Ameriky.

Entrada

Vstupní brána do pevnosti Las Cenizas

Vyznavači vojenství budou jistě unešeni tím, co si lze v pevnosti zblízka prohlédnout. V areálu jsou rozmístěny různé bojové konstrukce – 2 kaňony, střílny, v podzemních tunelech sklady munice a jiných strojů. Kaňony byly vyrobeny britskou firmou Vickers-Armstrong. Hlavice mají na délku 17 metrů, ráže 381mm a dělo mohlo vystřelit projektil o hmotnosti až jedné tuny do vzdálenosti 35km. Dále k pevnosti patří i servisní budovy pro vojáky a jejich velitele – noclehárny, kuchyň, nádrž na vodu, kanceláře atd.CIMG8501

Ovšem spíše než na vojenskou techniku sem proudí turisté za nádherným výhledem na Mar Menor a na přírodní regionální park Calblanque z jedné strany a na záliv Portmán a celou hornickou oblast La Unión ze strany druhé.

CIMG8497

V pozadí Mar Menor a La Manga

Pokud patříte mezi zdatné pěší turisty, můžete pokračovat okolo servisních budov dále, ovšem zanedlouho začne stezka prudce klesat a sestup je poněkud náročnější (pro děti a starší osoby nedoporučuji). Dojdete až do samotného zálivu v Portmánu, kde můžete túru v letním období zakončit koupáním na pláži s černým pískem zvané Playa del Lastre nebo občerstvením v plážovém kiosku.

CIMG8490

Záliv Portmán

Při této delší variantě se pak ovšem musíte vrátit po silnici k autu, nebo v případě, že máte k dispozici dvě, můžete jedno zaparkovat na parkovišti u pláže. Získané zážitky z tohoto výletu však jistě stojí za tu námahu.

Trasa: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2488330

Pevnost Las Cenizas: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166&r=CeAP-2187-C_557_DETALLE_CENTRO

Slovníček pro začátečníky:

la ruta – trasa

el cañón – dělo

aparcar – zaparkovat

el monte – hora

Slovníček pro pokročilé:

el senderismo – pěší turistika

la batería – zde: vojenská pevnost

abandonado/-a – opuštěný, -á

precolombino – předkolumbovský

09/10/2014 / Ema Pokorná

Elche

Město Elche (230 tisíc obyvatel) leží na jihu autonomní oblasti Valenciana v provincii Alicante. Pro české turisty bude toto město pravděpodobně neznámé, Španělé, když nic jiného, znají pojem Dáma z Elche. Pokud ale město navštívíte, jistě Vás překvapí a okouzlí, pravděpodobně se budete ptát, jak to, že jste o tomto městě ještě nikdy neslyšeli.

CIMG7977

Zmiňovaná Dáma z Elche je symbolem města a občané jsou na ni patřičně hrdí. Jedná se o bustu 56 cm vysokou představující ženu z období iberské civilizace. Iberové jsou považování za původní obyvatele Pyrenejského poloostrova (ve španělštině odtud název Iberský poloostrov). Tato busta pochází z 5. století př. n. l. a je jednou z nejzachovalejších památek této kultury vůbec. Originál se nachází v Národním archeologickém muzeu v Madridu, nejzdařilejší kopii můžete vidět v Archeologickém muzeu Elche v centru města. Přestože expozice muzea stojí za to, Dáma z Elche Vám jistě neunikne, její reprodukci totiž potkáte ve městě doslova na každém kroku.

www.visitelche.com

Dáma z Elche

Středoevropana ovšem zaujme pravděpodobně zcela jiná záležitost a tou je fakt, že na rozloze města se nachází největší palmový háj v Evropě uznaný jako památka UNESCO v roce 2000. Nejkrásnější částí tohoto parku je Huerto del Cura (Zahrada pana kněze). Tato botanická zahrada byla mimo palem osázena dalšími exotickými rostlinami, zejména kaktusy, a propletena systémem jezírek a potůčků. Člověk se zde cítí jako ráji. Turisté z celého světa se jezdí dívat i na tzv. Imperiální palmu, která je svými růstovými vlastnostmi zcela unikátní.

Imperiální palma v botanické zahradě Huerto del Cura

Imperiální palma v botanické zahradě Huerto del Cura

jardin.huertodelcura.com

To není však zdaleka vše. Město se pyšní ještě další památkou UNESCO z roku 2001 a opět zcela z jiného soudku. Tou je středověká církevní hra Misterio de Elche, která se zde provozuje nepřetržitě již od 15.století. Církevní hry byly zakázány na Tridentském koncilu v 16. století. V Evropě existuje pouze několik her, kterým byla pro svou unikátnost dána výjimka a Misterio je jednou z nich. Toto velkolepé představení můžete vidět vždy 15. srpna v Bazilice Panny Marie Matky Boží v samém centru města.

misterio

Misterio de Elche

www.misteridelx.com

Působivý audiovizuální záznam z tohoto představení můžete vidět v Muzeu Fiesty po celý rok. Dále stojí za vynaložené úsilí výstup na věž baziliky, ze které se Vám odkryje pohled na celé palmové město. Nevynechejte ani procházku po městském parku přímo v centru. Jako zdravý pamlsek si z Elche můžete odvést sušené datle, neboť tradičními palmami zde byly vždy právě palmy datlové.

CIMG0076

Pohled z věže baziliky

www.visitelche.com

Slovníček pro začátečníky:

el dátil – datle

la palmera – palma

la torre – věž

visitar – navštívit

Slovníček pro pokročilé:

el palmeral – palmový háj

el huerto – záhon, zahrada

el misterio – záhada; zde divadelní kus, který pojednává o příběhu z Bible či křesťanské historie

el busto – busta

30/08/2014 / Ema Pokorná

Jižní Čechy 2013

O prázdninách objevujeme krásy České republiky. Naše zkušenosti mohou být inspirativní pro Vaše volné dny, případně na výlety, až budete mít na návštěve známé či příbuzné. V tomto článku najdete pár tipů pro cesty po Jižních Čechách.

České Budějovice

Přestože je v Budějovicích slyšet několik cizích jazyků (především němčina a polština), představovali jsme si toto město více turistické. Čas tu plyne poklidně svou letní atmosférou: místní jsou někde pryč na dovolené, bary a restaurace jsou večer zaplněny cizinci.

Návštěvu je nutno promyslet dopředu v případě, že máte zájem o prohlídku s průvodcem, neboť je o ni třeba zažádat prostřednictvím TIC. Na objednávku je možné zorganizovat prohlídku radnice či okruh městem (dostupno v několika jazycích). Veškeré informace získáte na www.cb-info.cz

Byli jsme ubytováni v hotelu K.I.T. Kromě cenové dostupnosti jsme jej vybrali zejména proto, že je vzdálen 10 minut pěšky od centra a pro hosty je možné využít zdarma hodinu spa či fitka v blízkém obchodním centru. Hotel má příjemnou letní i zimní terásku, kde se dá večer posedět a dokonce si připravit i vlastní grilování. Přes den si tam také můžete pověsit vyprané prádlo či mokré plavky. Personál je velmi ochotný a nechá vás bez problémů využít i kuchyňku, kde se připravují snídaně, což je obzvlášť potřeba, cestujete-li s dětmi. Blískost obchodního centra se nakonec také ukázala jako velmi výhodná: kromě běžně potřebných záležitostí od potravin, přes lékárnu po drogerii, je zde též dobrá restaurace s nekuřáckými prostory, kde vám uvaří až do 22h.

www.hotelkit.cz

My jsme v Budějovicích strávili celkem tři dny, bohužel vzhledem k okolnostem jsme si samotného města užili málo, dokonce jsme ani nepovečeřeli ve známých Masných krámech. Tak snad příště.

Hluboká

První den jsme se vydali na zámek Hluboká. Jeli jsme autem, ale údajně každou hodinu vyjíždí z Budějovic autobus a snad i dokonce turistický vláček. Zaparkovali jsme dole ve městě a šli pěšky malebnými uličkami do zámku. Prohlídkové trasy lze absolvovat pravidelně i v angličtině a němčině. Zvolili jsme první tradiční okruh po reprezentačních místnostech. Stejně tak, jak zvenčí září zámek bělostnou barvou, vevnitř nám připadal temný a přespříliš zdobný. Poslední přestavba byla sice udělána v novogotickém stylu, my jsme však měli pocit barokního horor vacui, neboli strachu z prázdna.

CIMG4136

Tyto dny bylo takové horko, že jsme vždycky po obědě zamíříli k vodě. Na zámku nám sice doporučili vykoupat se zdarma ve Vltavě, prý je hodně míst, kde je přístup do vody, ale my jsme dali přednost koupališti, které je kousek za městem, dá se k němu dojít i pěšky. V Informačním centru Vám ochotně dají mapu a vše vysvětlí.

Selské baroko – Holašovice – památka UNESCO

Krásná poklidná procházka touto malebnou vesničkou. Bylo nám řečeno, že je to prohlídka tak maximálně na půl hodiny, ale dle mého soudu lze zde strávit klidně i celý půlden. V jednom z domečků je malé soukromé muzeum vesnického náčiní, které se ještě donedávna používalo doma i při práci na poli. Upocený postarší pán Vám udělá fundovaný výklad, nečekaně dobře i v angličtině a němčině. Je možné si vše osahat, některé nástroje jsou dokonce stále funkční, takže si myslím, že i děti můžou těch 20-30 minut prohlídky vydržet.

CIMG4150

Na konci náměstí je šipka doleva k holašoviskému Stonehenge, nová atrakce, která zaujme jistě malé i velké. Bohužel nemohu popsat vlastní zkušenost, neboť v tom vedru bylo nemyslitelné strávit další čas na přímém slunci. Ale určitě by to bývalo bylo zajímavé.

CIMG4161

Pak můžete dokončit procházku po náměstí, zastavit se u pohádkového rybníčku i s vodníkem přímo uprostřed dědiny, dát si něco v některé z několika místních hospůdek či navštívit dílnu s ručně vyráběnou keramikou a dalšími suvenýry přímo u parkoviště.

Cyklo vyjížďka

Pokud rádi do svého programu řadíte i aktivní sport, můžete si udělat kulturně-přírodní cyklo vyjížďku po okolí. Využijte služby některé z místních půjčovnen kol a pro výběr trasy Vás mohou inspirovat následující stránky:

www.jihoceske-cyklostezky.cz

www.jiznicechy.cz

www.visitjiznicechy.cz

Český Krumlov

Tato památka UNESCO nás velmi mile překvapil. Krumlov je krásný, zachovává atmosféru starých uliček a opravdu stojí za to jej navštívit. Na rozdíl od Budějovic, je Krumlov naprosto turistickým městem. Nenajdete tu snad nic jiného než hotýlky, restaurace, kavárny a obchůdky. Tomu odpovídají i ceny: dostupné, ale neočekávejte, že se levně ubytujete, nakoupíte nebo najíte.

CIMG4182

Tomu odpovídají i ceny vstupného na zámku a organizované prohlídky městem. Nicméně když už jste tam, stojí za to investovat do poznání. Město má i celkem rozsáhlou kulturní nabídku, unikátní záležitostí jsou představení na otáčivém hledišti v prostorách zámecké zahrady. Pokud máte o některou kulturní akci extra zájem, zajistěte si vstupenky předem, neboť na místě obvykle bývá vyprodáno. Pokud máte na prohlídku města málo času, doporučuji zorganizovat si dobře čas a objednat vstupenky na prohlídku zámku (dostupné 24 hodin předem na stránkách zámku www.zamek-ceskykrumlov.eu). Pozor, je třeba elektronickou vstupenku vytisknout, jinak budete mít se vstupem problémy! Pro milovníky a znalce divadla je naprosto nezbytná návšteva třetího okruhu – barokního zaméckého divadla, které je unikátem v Česku a nemá příliš zástupců ani po Evropě.

Výstup na Kleť

Abychom vystřídali kulturní poznávání s něčím přírodnějším, udělali jsme si výstup na Kleť – nejvyšší bod Blanského lesa, kde se nachází též nejstarší kamenná rozhledna v Čechách a hvězdárna.

www.klet.com

www.hvezdarna.klet.cz

Z dolního parkoviště je možné udělat výstup pěšky po zelené trase (případně v kombinaci se žlutou; viděla jsem některé rodiny nahoře i s kočárky, takže to zřejmě jde) nebo vyjet jednomístnou sedačkovou lanovkou (vyvezou vám i kolo).

www.holubov.cz

Spousta nadšenců šlapala i na kole. Na výstup jsme se neodvážili, ale pro sestup jsme si vypůjčili kolo přímo nahoře u rozhledny u firmy, která se sice specializuje na terénní koloběžky (zřejmě novinka – tzv. kickbike), ale má také pár bicyklů pro děti i dospělé.

www.kolobezky-klet.cz

Stezka korunami stromů

Relativně novou atrakcí v okolí Lipna je tato stezka korunami stromů. Přístup je zcela bezbariérový, takže kočárek není překážkou.

www.stezkakorunamistromu.cz

Je to velmi příjemná procházka k vyhlídkové věži, během níž můžete vyzkoušet 11 adrenalinových zastávek a pro odvážné je připraven nejdelší suchý tobogán v České republice. Atrakce vypadá lákavě, ale nejvíc ji pravděpodobně ocení děti. Cenově je vše dost předražené, jak vstup, tak autobus od hlavního parkoviště a navíc se budete cítit jako v mraveništi, kde se hemží další stovky návštěvníků. Ve frontě si budete muset počkat nejen na tobogán, ale i na občerstvení. Zhodnotili jsme, že bychom si tento zážitek nechali klidně ujít a raději bychom hledali poklidnější místo.

CIMG4265                      CIMG4260

Vimperk

Naší poslední základnou pro výlety do okolí byl Vimperk.

www.mesto.vimperk.cz, www. sumavanet.cz/icvimperk

Historické centrum města je velké míře zrekonstruované a nabízí velmi příjemnou procházku. Dojít můžete až na zámek, kde se nachází muzeum historie Vimperku, což může být dobrý cíl v případě špatného počasí. Pro tento případ, nebo jako relax po náročné túře, můžete využít i služeb hotelu Kubova Huť (v Kubově Huti, kde jinde :-), kde je přístup i pro neubytované do bazénu a infrasauny.

Výšlap na Boubín

Zvolili jsme trasu z Kubovy Huti. Výšlap je ve velké míře po upravené štěrkové stezke, v některých místech však s dost prudkým stoupáním. Cyklisty zde potkáte, ale ti si teda dají zabrat. Poslední kilometr před vrcholem se jde po dřevěné stezce, zde již procházíte přírodním parkem. Na vrcholu můžete vystoupit na rozhlednu a pod ní je pár laviček, kde si můžete odpočinout a občerstvit se. Cesta dolů je také celkem poklidná. V dolní části procházíte okolo ohrazené části boubínského pralesa, celkem zajímavá a unikátní podívaná, a dojdete k jezírku. Pokud pokračujete dolů směrem do Zátoně, narazíte na tábořište, kde můžete zcela zdarma přenocovat ve vlastním stanu či karavanu, ovšem služby kempu (WC, sprchy) zde samozřejmě nenajdete. Najíst vám však dají v místním kiosku. Pokud se od tábořiště vydáte směrem doleva, po necelém kilometru narazíte na vlakovou zastávku, odkud se můžete vrátit zpět do Kubovi Huti. Vlak tu staví přibližně každé dvě hodiny.

CIMG4282

Kvilda a okolí

Na Kvildě mají moc pěkné nové informační centrum, kde Vám kompetentně podají informace o všech dostupných aktivitách. Vzhledem ke špatnému počasí jsme neriskovali delší procházku. Využili jsme služeb zeleného autobusu, který nás zavezl do Bučiny. Tam jsme se prošli k hranici s Německem, kde můžete vidět zbytky železné opony, pročíst si naučné panely o dobách studené války a projít se až za hranici. Je až neuvěřitelné, jak lehce dnes turisté překračují hranici z jedné strany na druhou bez jakékoliv kontroly, zatímco ještě před třemi desítkami let zde obě území dělila nepřekročitelná bariéra.

Přeji příjemné cestování!

28/04/2014 / Ema Pokorná

Caldero – rybí kotlík s rýží; tradiční pokrm oblasti Mar Menor

El caldero je typický pokrm pro oblast Mar Menor. Vařívali si ho sami rybáři a používali do něj ryby, které nebyly vhodné pro prodej. Název pochází z nádoby na vaření: el caldero – kotlík, ve kterém se vaří vývar – el caldo.

Pro oživení ekonomiky a cestovního ruchu mimo sezónu v La Manga del Mar Menor byla letos poprvé uspořádána tzv. Ruta del Caldero y la Marinera. V restauracích, které se do této iniciativy zapojily, si klienti mohli dát porci caldera či marinery (další tradiční tapa Regionu Murcia) a jeden nápoj za skvělá 2 eura.

www.vivirenlamanga.es

Najdete spoustu receptů, ten můj bude zjednodušený tak, abyste si ho mohli připravit doma sami.

Ingredience pro 4 osoby:

400gr kulatozrnné rýže

4 zralá rajčata

12 stroučků česneku

4 sladké sušené papričky ñoras

zbytkové části ryb na vývar případně celá ryba

olivový olej

štáva z citrónu

Postup:

1. Připravte si vývar: rybu vložte do vody, přidejte sůl, případně stonky petrželky (ty po vyvaření vyjměte).

2. Odstraňte stopku a semínka z papriček, nakrájejte je na menší kousky a osmažte na pánvi na olivovém oleji. Olejem nešetřete, smažte pomalu, papričky se nesmí spálit. Až se papričky dosmaží, vyjměte je. Ve stejném oleji opražte 8 stroučků česneku nakrájených na plátky, také pozor na jejich připálení. Pak přidejte rajčata nakrájená na kostičky a osmažené papričky, osolte a vše na mírném ohni vyduste doměka. Směs pak rozmixujte dohladka mixérem.

3. Nalijte opět na pánev. Pokud si k rýži budete chtít dát rybu, nakrájejte ji na plátky či rozpulte, ve směsi poduste, pak vyjměte a nechte již připravené ke konzumaci. Do směsi nasypte rýži a přidejte vývar z ryby, přisolte podle uvážení. Na dávku kulatozrnné rýže připadá obvykle 2 až 3 dávky vody/vývaru, záleží však na typu rýže a vodnatosti rajčatové směsi. Lépe nalít ze začátku méně a podle potřeby dolévat. Raději nechte rýži mírně nedovařenou, pod poklicí dojde.

4. Na přípravu tzv. alioli, neboli česnekové majonézy, si prolisujeme zbylé 4 stroučky česneku, přidáme trochu soli, oleje a mixujeme. Postupně přiléváme po kapkách olej a ke konci i několik kapek šťávy z citrónu.

CALDERO 9

Foto: lacocinademariona.blogspot.com

Caldero se buď servíruje samotné jako první chod nebo s rybou jako chod hlavní. Alioli zamíchejte do rýžové směsi. Bude vám zřejmě připadat divné jíst rýži s majonézou, ale nebojte se této kombinace, česnek skvěle podtrhuje chuť tohoto pokrmu.

Nejběžněji se k přípravě používají tyto místní druhy ryb: moralla, mújol, gallina nebo dorada, stačí však, pokud si seženete jakoukoliv jinou bílomasou mořskou rybu. V případě, že nemáte papričky ñoras, použijte jiné sušené sladké papričky. Pokud už jste ovšem někdy zkoušeli připravovat nějaký pokrm zahraniční kuchyně, víte dobře, že nebude chutnat úplně stejně, jako v zemi původu. Proto vám můžu jedině doporučit přijet si vychutnat tradiční caldero k Mar Menor.

Recepty ve španělštině:

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,1216&r=ReP-4335-DETALLE_REPORTAJESABUELO

http://marmenor.wordpress.com/2007/08/24/caldero-receta-de-los-alcazares/

http://lacocinademariona.blogspot.com.es/2011/12/caldero-del-mar-menor.html

Slovníček pro začátečníky:

el pescado – ryba (používá se ve většině případů v jednotném čísle a vztahuje se pouze k rybám jako produktu ke zpracování; živá      ryba je el pez)

el ajo – česnek

freír – smažit

la sartén – pánev

Slovníček pro pokročilé:

la dorada – pražman/mořan zlatý (druh ryby)

la ñora – druh kulaté sladké papričky

el mortero – hmoždíř (tradičně ve Španělsku užívaný k drcení česneku)

sazonar – ochutit, okořenit

%d bloggers like this: